Tulossa

Tulossa

m2

ASUINPINTA-ALA

13 479 m2

KOKONAISALA

2 190 000 €

MYYNTIHINTA

Karhusaari

KAUPUNGINOSA

13 479 m2

TONTIN PINTA-ALA

 

Rauhallisen ja kauniin sijainnin merenrantatontti Karhusaaressa!

Fokka 3, 00890 Helsinki

Omakotitalotontti | Kiinteistöt Bergisholmen (91-442-19-1) + Skutholmsvatten (91-442-6-161 määräala)

Kuvaus

Oletteko etsineet rauhallisen ja yksityisyyden takaavan sijainnin rakennuspaikkaa meren ääreltä? Jos näin, niin tämä Helsingin Karhusaaressa sijaitseva niemenkärkitontti voisi olla etsimänne.

Tontti on maastoltaan erinomaisesti rakentamiseen soveltuvaa, korkeimmalta kohdalta suhteellisen tasaista kalliomaata. Aurinko paistaa korkeimmalle kohdalle läpi päivän, mutta vanhoilta männyiltä saa niin halutessa suojaa auringolta. Osa maastosta on kaunista kalliota, osa lehtomaista maapohjaa.

Pohjoisessa ja idässä tontti rajoittuu mereen, etelässä virkistysalueeseen ja lännen puolella on reilusti matkaa seuraavaan naapuriin. Tontin kokonaispinta-ala on 1,3479 hehtaaria ja tälle saa rakentaa nykyisellään 600m2 päärakennuksen sekä 80m2 sivurakennuksen. Alueelle kaavaillun kaavamuutoksen myötä todennäköisesti huomattavasti enemmän.

Tontin yhteydessä myydään myös määräala tilan itäpuolella sijaitsevasta Skutholmsvatten kiinteistöstä, minkä myötä tilaan tulee lukeutumaan oma vesialue sekä rantaa myös itään päin. Pohjoispuolella tila rajoittuu luonnonsuojelualueeseen.

Tontilla sijaitsee tällä hetkellä vanha mökki sivurakennuksineen sekä vanha liiteri. Nämä myydään purkukuntoisina, eli kaupan kohteena on vain tontin maapohja.

Jos kiinnostuit ja haluat lisätietoa tilasta, ympäröivistä alueista tai alueen suunnitelmista, niin olethan yhteydessä lisätietoja tai esittelystä kysyäksesi.

Lisätiedot ja esittelyt

Tea Käyhkö

Senior Broker, BA, MA, LKV
+358 50 370 1883
tea.kayhko@sothebysrealty.fi
OTA YHTEYTTÄ

Hintatiedot

Velaton myyntihinta

2 190 000 €    162,47 €/m2

Velkakiinnitykset

0

Kiinteistövero

0 €/v

Energialuokitus

Energiatodistus

Ei ole

Kiinteistötiedot

Kiinteistön tunnus

91-442-19-1

Kiinteistön tilannimi

Bergisholmen

Tontin pinta-ala

13 479 m2

Tontin omistus

Oma

Kaavoitustilanne

Asemakaava

Rakennusoikeus

600m2 päärakennus, 80m2 sivurakennus

Lisätiedot

Helsingissä on voimassa rakennusjärjestys vuodelta 2010, jota ollaan nyt tarkistamassa ja arviolta tarkastettu versio on tulossa voimaan vuonna 2023. Voimassaolevan rakennusjärjestyksen saa välittäjältä. Helsingin Itäisen alueyksikön arkkitehdin mukaan Karhusaaren pohjoisosaan on tekeillä asemakaava, mutta se ei koske tätä aluetta, jossa on meneillään erilaisten skenaarioiden/vaihtoehtojen työstäminen. Karhusaaren osalta maankäyttö hieman vaihtelee eri skenaarioissa, mutta Skutholmen on kaikissa asumisen aluetta (eikä esim. tiiviin asumisen aluetta). Karhusaareen on tehty kaavarunko (2015), josta saa jonkinlaista suuntaa antavaa käsitystä tulevaisuuden skenaarioista, mutta suoraan tältä pohjalta kaavoitusta ei olla arkkitehdin mukaan tekemässä eteenpäin. Kaavarunkotyö löytyy karttapalvelusta otsikon Asemakaavat alta kohdasta Suunnitteluperiaatteet. Kaavarungossa esitetty kevyen liikenteen siltayhteys ko. kiinteistöltä pohjoiseen ei näytä tällä hetkellä kovin realistiselta, mutta sen mahdollisuutta ei ole myöskään täysin poissuljettu. Samoin esim. kaavarungossa esitetyn rakentamista mahdollisuuksia nykyisille VL-alueille tullaan varmasti tutkimaan tarkemmin. Lisätietoa kaavoitusasioista saa välittäjältä. Seuraava Skutholmenia koskeva asemakaava on alustavasti suunniteltu alkavan muutaman vuoden kuluttua, jolloin myös tämän kiinteistön kaavaratkaisua on mahdollista tarkastella uudelleen. Metsähallituksen kiinteistö tilan pohjoispuolella (91-442-6-592) kuuluu Kapellvikenin luonnonsuojelualueeseen, joka on perustettu luonnonsuojelualueeksi Ympäristöministeriön asetuksella 333/2021. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset perustuvat luonnonsuojelulain (1096/1996) 13-15 §. Käytännössä esim. kasvillisuuden vahingoittaminen, maaperän kaivaminen sekä uusien rakenteiden (tiet, rakennukset ym.) sijoittaminen on luonnonsuojelualueella kielletty. Siitä syystä myöskään esimerkiksi laituria tai rantaterassia ei MH:n kiinteistölle ole mahdollista toteuttaa. Valtaosalle Kapellviken luonnonsuojelualueesta on asetettu yleisten rauhoitussäädösten lisäksi liikkumisrajoitus 1.4.-15.7. väliselle ajalle (lintujen pesimäaika). Liikkumisrajoitus ei kuitenkaan ulotu luonnonsuojelualueen kaakkoisreunaan. Alueen rajoitusosa löytyy YmA 333/2021 liitteestä. Liikkumisrajoituksen ulkopuolisella alueella liikkuminen on jokamiehenoikeuksien nojalla sallittu vuoden ympäri. MH ei siis pysty periaatteessa kieltämään MH:n hallinnassa olevalle alueelle rantautumista tai alueella kulkemista. Tässäkin yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että vaikka liikkuminen on alueella mahdollista, aluetta koskevat silti LSL:ssa määritellyt rajoitukset liittyen esim. kasvillisuuden ja maaperän vahingoittamiseen. Esimerkiksi rannassa olevaa puuston raivaaminen tai puiden kaataminen on siellä kielletty myös esim. rantautumisen yhteydessä. Kaupankäynnin yhteydessä on hyvä käydä läpi Kapellvikenin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset tarkkaan välittäjän kanssa ja näiden läpikäymisestä tehdään erillinen kirjaus kauppakirjaan. Myös luonnonsuojelulain ote 13-15 § käydään läpi, jotta mahdollinen ostaja tiedostaa ranta-alueen luonteen. Karlvikin alue kuuluu perustetun Kapellvikenin luonnonsuojelualueen lisäksi Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueeseen (FI0100065). Natura-alueen rajaus on tässä tapauksessa hieman meidän aluettamme suurempi ja ulottuu myös kiinteistön 91-442-19-1 länsireunaan, joka on jo yksityisomistuksessa olevan kiinteistön puolella. Em. luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset eivät siten koske enää suoraan tätä aluetta. Natura-alueen vuoksi myös tuolle alueelle rakentaminen tulee varmasti edellyttämään vähintään Natura-ilmoituksen tekoa ennen hankkeen toteuttamista. Natura-ilmoituksen tehdään Uudenmaan ELY-keskuksen puolelle. Lisätietoa luonnonsuojelualueesta, rajoituksista, määräyksistä ja laeista saa välittäjältä.

Rakennustiedot

Rakennusvuosi

0

Tilat/pinta-alat

Tontilla sijaitsee kolme rakennusta: mökki, sivurakennus sekä vanha lato. Nämä kaikki kolme myydään purkukuntoisina.

Muut tiedot

Vapautuu

Vapautuminen sopimuksen mukaan

Palvelut

K-Market östersundom 2,3km, Koulut: Sakarinmäen peruskoulu 2,6km, Päiväkoti 2,6km

Lisätiedot

Kohde myydään maapohjana ja kiinteistöllä olevat rakennukset purkukuntoisina. Kohteen myynnin yhteydessä myydään määräala tilan itäisellä puolella olevasta Skutholmsvatten nimisestä kiinteistöstä (91-442-6-161). Tämän alueen lohkominen tapahtuu lainhuudon hakemisen yhteydessä. Myytävän kohteen pohjoispuoleinen merialue ja osa rantakaistaleesta kuuluu luonnonsuojelualueeseen. Tämän alueen käytöstä ja rajoituksista on saatu erilliset ohjeet Metsähallitukselta. Karhusaaren kaavoitusta tullaan uusimaan tulevaisuudessa, jolloin myös myytävän kohteen kaavamääräykset rakennusoikeuksineen tullaan tarkastamaan uudestaan. On mahdollista, että rakennusoikeuden määrä tulee lisääntymään ko. tilalla huomattavasti.